2 beyazıt 815

II Beyazıt Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti Kısa Özet

Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Şehzade Bayezid 2013 yapımı Da Vinci’s Demons dizisinde Akın Gazi tarafından canlandırılmıştır. Şehzade Bayezid 2013 yapımı Fatih dizisinde Salih Bademci tarafından canlandırılmıştır. Şehzade Bayezid 2012 yapımı Fetih 1453 sinema filminde Yiğitcan Elmalı tarafından canlandırılmıştır. Gülruh Hatun – Abdülhay’ın kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi. Şirin Hatun – Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şah Sultan’ın annesi. 1490’da Kayseri’yi kuşatan ve Karaman’a kadar Osmanlı toprakları içinde ilerleyen Özbek Bey’in üzerine yine Hersekzade Ahmet Paşa gönderildi. Kayseri yakınlarında Osmanlı Ordusu’nu bir kere daha yenen Özbek Bey, Ahmet Paşa’yı yine esir alarak Kahire’ye gönderdi.

Bayezid İstanbul’un yeniden imarı için neler yapılması gerektiği konusunda ilgililerle bizzat toplantılarda bulundu. Toplantılar sonunda İstanbul’da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için 20 evden bir kişi ve ev başına 22’şer akçe toplandı. Bu şekilde Anadolu’dan 37 bin, Rumeli’den de 29 bin cerahor (ücretli amele) çıkarılıp 3 bin kadar mimar ve marangoz getirildi. Bunlardan başka “Yaya”lardan 8 bin, müsellemlerden de 3 bin kişi kireç yakmakla görevlendirildi. 29 Mart 1510’da başlayan imar faaliyetleri 65 günde sona erdi. Sultan II. Bayezid’in bu çabaları üzerine İstanbul kısa bir sürede adeta yeniden inşa edilmiş oldu. Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin’in nezareti altında yapıldı. İnşaatın tamamlanmasından sonra hükümdarın emri üzerine 3 gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı.

Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Cem’i padişah yapmak istiyordu. Bu olaydan sonra iktidar mücadelesi başladı. 1513 tarihli olan türbe kare planlı ve tek kubbelidir. Özgün inşa kitabesi bulunan türbe, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Türbe Şehzade Ahmed’in oğlu Şehzade Osman Çelebi için yapılmıştır. Sultan II.Bayezid 8.Osmanlı padişahıdır.

Bayezid Devri Memlük ilişkileri

İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir. “Kabahatler Kanunu Kapsamında KVKK’daki İdari Yaptırımlar” ile “Veri Sorumlularının … Karaman sorunu kesin bir biçimde çözümlendi. Boğdan ve Hersek üzerinde tam denetim kuruldu. Bayezid in gevşek ve pasif yönetimi Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da taraftar toplamasını kolaylaştırdı. Fatih zamanında, Hicaz su yolları yüzünden Osmanlı Memlük ilişkileri bozulmuştu. İnebahtı’nın alınması ile Adriyatik Denizi’nde önemli bir üs elde edilmiş oldu. Tarihte ilk defa ateşli silahlarla savaşan yeniçeriler yine de bir üstünlük gösteremedi.

Oğulları arasındaki taht kavgaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu çerezler, web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini anonim olarak sağlar. Kamer Sultan ise Bayezid’in Gülruh adlı karısından doğ­muştur. Bursada annesinin türbesinde gömülüdür. Davud Pa­şanın oğlu Mustafa Beyle evliydi. Babası Malkara’nın Sırt kö­yünü 1491’de kızına vermişti. Aynişah Sultan Aşıkpaşazâde târihine göre Uğurlu Meh-med Beyinoğlu Ahmed Mirza ile 1490’da evlenmiştir.

{

Sultan 2. Murat’ın Türbesi Nerede?

|}

Böylece Osmanlılar ilk defa Adana’yı işgal etmiş oldular. Karagöz Mehmet Paşa güneye yönelerek Tarsus’u da aldı. Akdeniz sahiline kadar inince Çukurova’nın da Osmanlı hâkimiyetine geçtiği sanıldı. Zaten burası Memlüklüler’in kendilerine ait topraklar değildi. Onların idaresindeki Ramazanoğulları Beyliği’ne bağlıydı.

Osmanlı, Hristiyan Engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Müslümanları Kuzey Afrika’ya, Yahudileri ise Rumeli’ye yerleştirdi. Cem’in Rodos Şövalyeleri’ne ve Papa’ya sığınmasıyla olay bir dış sorun haline geldi. Şah İsmail, Anadolu’da şiiliği yaymak ve bu yolla Osmanlı topraklarını ele geçirmek istiyordu. Bayezid, 1484’de Balkan seferine çıkılarak Kili ve Akkerman kaleleri alındı. Buraların alınması ile;Osmanlı Kırım kara bağlantısı sağlamış oldu. Merkezî bir yerde olması ve tarihi özelliklere sahip muhteşem bir yapı olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerce de büyük ilgi görmekte ve ziyaret edilmekte­dir. Gövde kırmızı taşlarla sekiz şerit ha­linde işlenmiştir. Pabuç üstünde ve şerefe altında kırmızı taşlarla geometrik süsler bulunmaktadır. Şerefe stalaktitleri dört sı­ra halinde sarkıtmalarla zenginleştirilmiş­tir. Korkulukları klasik üslûbta, şebekeli­dir11.

Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kentsel Dönüşümde marka projelere imza attıkları çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi. 1502’de İran’da Safevi devleti kuruldu. Safevi Devleti’ni kuran Türk asıllı Şah İsmail şii mezhebine mensuptu. Şiiliğin yayılmasını devlet siyaseti haline getirmişti. 1487 de Karamanoğulları kesin olarak ortadan kaldırıldı. Böylelikle Anadolu Türk birliği konusunda Osmanlı Devleti’nin önündeki en büyük engeli son verilmiş oldu. Padişahı yükselme devir içinde bir duraklama devri olarak addedilen 2. Bayezid Dönemi önemli siyasi olayları maddeler halinde (özet) anlatmaya çalışacağız.

13 Ağustos 1502 tarihinde Venedik’in Arnavutluk’ta bulunan son üssü Dıraç’ın da Osmanlı’ya geçmesi ile Venedik’in Yunanistan gibi Arnavutluk’la da bir bağlantısı kalmadı. Fatih’in ölümü ve Şehzade Cem’le II. Bayezid arasındaki taht mücadelesi, İtalya’nın fethi projesinin bir müddet daha ele alınmamasına neden oldu. Bir sene sonra Osmanlı hâkimiyetindeki Otranto kalesi elden çıktı. 1481 Haziran’ında II. Bayezid’in ordusuyla Yenişehir ovasında yaptığı savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya çekildi. Konya’da yeterince destek bulamayan Cem Sultan Tarsus’a geçti. Daha sonra da Memluk sultanından aldığı davet üzerine Kahire’ye gitti. Kahire’de büyük ilgi gören Cem Sultan orada kaldığı süre içerisinde Mekke’ye giderek hac vazifesini yerine getirdi. Bayezid kendisine padişahlıktan vazgeçmesi halinde 1 milyon akçe vermeyi teklif etti. Benzeri teklifler tekrar yapıldıysa da, bunlar da sonuç vermedi. II. Bayezid’in cülus töreni Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan II. Bayezid maiyetinde 4 bin kişi olduğu halde Amasya’dan yola çıkıp 9 günde Üsküdar’a geldi. Ertesi gün oğlu Şehzade Korkut’tan saltanatı resmen teslim alıp 22 Mayıs 1481’de Osmanlı tahtına çıktı.

Bu sebeple Kemal Reis komutasındaki Türk donanması iki defa İspanya üzerine sefer yaptı. Bu iki sefer ne yazık ki İspanya’daki son Müslüman devleti Gırnâta’nın yıkılmasını önleyemedi . Kemal Reis’in Batı Akdeniz’e müdahale niteliğindeki seferleri; İspanya’daki Müslümanların Kuzey Afrika’ya göçünü sağladı. Kuzey Afrika’da Türk gücüne, idaresine ve adaletine büyük bir hayranlık doğmasına sebep oldu. Türk hâkimiyetinin gelecekte buralara uzanmasının ve tutunmasının temelleri atıldı. II. Beyazid Osmanlı imparatorluğunun 8. Padişahın lakabı ise, Sultan-ı Beyazıt’tır. II. Bayezid ise, 1447 yılında Dimetoka Yunanistan’da doğmuştur.

2024-01-09T20:01:41+00:00